ВИЖТЕ АКТУАЛНИТЕ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИОбществени поръчки - профил на купувача

„Избор на доставчик на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на ИЗС 'Образцов чифлик' Русе'

На 08.02.2016 г. ИЗС „Образцов чифлик" Русе открива обществена поръчка чрез Публична покана - „Избор на доставчик на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на ИЗС "Образцов чифлик" Русе".

 Достъп до документацията в Раздел „Профил на купувача" - http:// www.izs-ruse.org - до 23.02.2016г.;

 Подаване на оферти - до 26.02.2016г. (петък), вкл.;

 Отваряне на офертите - на 29.02.2016 г.(понеделник).

Заповед - http://dox.bg/files/dw?a=6fcdf6c970

Публична покана - http://dox.bg/files/dw?a=2b4da5585a

Предмет - http://dox.bg/files/dw?a=6bd7b32045

Техническа спецификация - http://dox.bg/files/dw?a=d92e134d2a

Образец 1-7 - http://dox.bg/files/dw?a=c8a1c2ce08

Образец 8-11 - http://dox.bg/files/dw?a=d08e5b8fb0

Уточнение - http://dox.bg/files/dw?a=9ae77da008

Договор - http://dox.bg/files/dw?a=7f444874e0


Протокол от 29.02.2016 г. - http://dox.bg/files/dw?a=3e27de97a7

Решение - http://dox.bg/files/dw?a=f6364b75bb

 

Всички Обществени поръчки - Профил на купувача

Български   |   English

Институт по земеделие и семезнание "Образцов чифлик"
гр. Русе 7007, ул. "Проф. Иван Иванов" 1

телeфони:
+359 82 820 801, +359 82 820 804
e-mail: izs.rousse@gmail.com