Сортове на института

Пшеница


Нов сорт ДУНАВИЯ

Признат от ИАСАС през 2013 г.

Сорт Дунавия

Сорт Дунавия е белокласа, безосилеста пшеница с червено зърно (var. Lutescens), с осилеста брада. Класът е средно едър, добре озърнен. Зърното е средно едро, стъкловидност - 50 %, маса на 1000 зърна 42 g, хектолитрова маса 80 kg/hl.

Братимостта е добра. Има средно къс вегетационен период, средно високо (100 см) и с добра устойчивост на полягане стъбло. Студоустойчивостта е висока. Средна устойчивост към важните икономически болести. Притежава много добри хлебопекарни качества.

Добив на зърно получен в изпитвателните станции през 2011 г.

Сортове

Средно за Сев. Б-я

Средно за Ю. Б-я

kg/da

%

kg/da

%

Енола

704

100

635

100

Плиска

741

105

454

71

Дунавия

759

108

670

106

Сорт ПШЕНИЦА ВЕНКА 1

Венка е белокласа осилеста пшеница с червено зърно. Класът е средно едър, добре озърнен.
Зърното е средно едро с добра стъкловидност - 70%, маса на 1000 зърна 41g, хектолитрова маса 80 kg/hl.

нов сорт пшеница венка
Нов сорт пшеница ВЕНКА 1

Има средно къс вегетационен период, средно високо и с добра устойчивост на полягане стъбло. Студоустойчивостта е висока. Притежава много добри хлебопекарни качества.

Средният добив на зърно получен от сорт Венка в станциите на ИАСАС в Северна България през 2007 г. е 552 кг/дка. Превишението спрямо средния стандарт Садово 1 + Враца е 110.9%. През същата година в изпитвателните станции на Южна България от сорта е получен среден добив 556 кг/дка. Превишението спрямо средния стандарт е 120.8%

Български   |   English

Институт по земеделие и семезнание "Образцов чифлик"
гр. Русе 7007, ул. "Проф. Иван Иванов" 1

телeфони:
+359 82 820 801, +359 82 820 804
e-mail: izs.rousse@gmail.com