Семепроизводство

Институтът произвежда базови и сертифицирани семена от пшеница, овес, люцерна, грах и фий.

Сключва договори за семепроизводство.

Български   |   English

Институт по земеделие и семезнание "Образцов чифлик"
гр. Русе 7007, ул. "Проф. Иван Иванов" 1

телeфони:
+359 82 820 801, +359 82 820 804
e-mail: izs.rousse@gmail.com