Актуално

2021-12-06повече ...

ИЗС „Образцов чифлик” Русе с награда в Конкурса „Принос в механизацията на земеделието” 2021г.

2021-12-02повече ...

Благотворителен календар в подкрепа на Селскостопанска Академия

2021-09-20повече ...

Работна среща на български и полски учени в ИЗС „Образцов чифлик“, Русе

Вижте повече ...

За Института

ИЗС "ОБРАЗЦОВ ЧИФЛИК" – Русе е комплексен научно-изследователски институт, развиващ научна, приложна и обслужваща дейност в областта на селекцията на полските култури и лозата, семезнанието и агротехниката. Той е научно звено в структурата на ССА.

За Института

Институтът е разположен в Северния климатичен район на Дунавската равнина и отстои на 12 км югоизточно от град Русе. Експерименталната работа на института се извършва в опитно поле с размер 1000 дка, вегетационен комплекс и 5 лаборатории.

Български   |   English

Институт по земеделие и семезнание "Образцов чифлик"
гр. Русе 7007, ул. "Проф. Иван Иванов" 1

телeфони:
+359 82 820 801, +359 82 820 804
факс: +359 82 820 800
e-mail: izs.rousse@gmail.com