Бюро за научно обслужване (БНО)

Към института функционира Бюро за научно обслужване, което на национално и регионално ниво популяризира и внедрява научните постижения, оказва  консултантска помощ на земеделските производители.

Илиана Иванова Иванова
Диана Христова Маринова

Илиана Иванова Иванова и Диана Христова Маринова

Телефон: +359 82 820 801
Факс: +359 82 820 800

Институтът поддържа двустранно научно сътрудничество в областта на селекцията на полски култури, лоза и  семепроизводството със сродни чуждестранни институти