Лоза

ДЕСЕРТНИ СОРТОВЕ ЛОЗА

  • Безсеменни сортове


Десертен безсеменен сорт ТАНГРА

Признат от ИАСАС през 2012 г.

Сортът Тангра е създаден в Опитното поле по лозарство на ИЗС ”Образцов чифлик”- Русе, чрез самоопрашване на хибридна форма 3-32 (Болгар Х Алфонс Лавале) през 1987 г. от Иван Тодоров.

Десертен, безсеменен сорт ТАНГРА

Морфологично, агробиологично и технологично проучване на вегетативното потомство на отделеното елитно семеначе 8-92 (3-32 I1) е извършено в сътрудничество с Галина Дякова.

Сортът Тангра е късен (узрява около 5 октомври), типичен десертен безсеменен сорт. Гроздът е голям, изравнен, със средно тегло около 400 g. Зърното е голямо (5.5 g), червено-черно, с хрупкава консистенция, а вкусът – неутрален, хармоничен. Семената са в рудиментно състояние и не се усещат неприятно при консумация на гроздето. Сухото тегло на рудиментите в 100 зърна е 0.30 g.

Добивът грозде от хектар е около 18 т. Подходящи формировки за него са средностъблен Гюйо и Лира, а в по-топлите райони и Тендоне. Препоръчани подложки за сорта са SO4,  Шасла Х Берландиери 41Б и Рупестрис дю Ло. Лозите имат потенциална възможност да дават по-висок добив при формировките Лира и Тендоне, при по-висок агротехнически фон, включително с капково напояване.
В консумативна зрялост гроздето съдържа 18 % захари и 4.85 g/l титруеми киселини. То не се рони и притежава много добра транспортабилност.

Сортът Тангра не милерандира и е с повишена студоустойчивост и със средна чувствителност на криптогамни болести в границите на европейско-азиатската лоза. Той може да се отглежда успешно в районите, благоприятни за десертно гроздопроизводство, при осигуреност на обща температурна сума за вегетационния период над 3900оС.

Гроздето на сорт Тангра е подходящо за консумация в прясно състояние и за производство на висококачествени компоти. То се съхранява много добре в хладилник и може да се предлага на пазара и през зимата.Десертен безсеменен сорт Зорница

Признат от ИАСАС през 2012 г.

Сортът Зорница е създаден в Опитното лозе на ИЗС”Образцов чифлик”- Русе, чрез хибридизация на сортовете Русенско едро и Кинг руби. Кръстоската е направена през 1986 г. от Иван Тодоров, а морфологично, агробиологично и технологично проучване е извършено в сътрудничество с Галина Дякова и  лозарският колектив на Института.

Десертен безсеменен сорт Зорница


Сортът Зорница е типичен десертен безсеменен сорт, който зрее през втората половина на септември. Гроздът е голям (400 g), изравнен, а зърното е едро (4.9 g), червено-сиво оцветено.  Консистенцията на зърното е хрупкава, а вкусът е хармоничен със специфичен приятен плодов оттенък. Семената са в рудиментно състояние и не се усещат неприятно при консумация на гроздето. Сухото тегло на рудиментите в 100 зърна е 0.22 g.

Добивът грозде от хектар е около 16 т. Лозите имат повишена устойчивост на студ, а гроздето притежава добра транспортабилност. Подходящи подложки за сорта са SO4,  Шасла Х Берландиери 41Б и Рупестрис дю Ло. Препоръчвани формировки са средностъблен Гюйо и Лира. Лозите имат потенциална възможност да дават по-висок добив при формировка Лира и капково напояване.

В консумативна зрялост гроздето съдържа 20 % захари и 5.4 g/l титруеми киселини. През вегетационни периоди с по-висока обща температурна сума, захарността на гроздето достига до 22-23 %, която е благоприятна за производството на стафиди. Гроздето не се рони и притежава много добра транспортабилност.

Сортът Зорница е с повишена зимоустойчивост и е със средна чувствителност на криптогамни болести в границите на културната лоза Vitis vinifera ssp.sativa. При силни повреди от екстремни студове под минус 18-20оС, проявява много добра възстановителна способност.

Добри условия за своето развитие и плододаване сортът намира на терени, където общата температурна сума за вегетацията на лозата е не по-малко от 3800-3900оС.

Гроздето на сорт Зорница е подходящо за консумация в прясно състояние и за преработка в стафиди и компоти. Добре се съхранява в хладилник и може да се предлага на пазара и през зимата.

 

Сорт РАННО БЕЗ СЕМЕ

Сорт Ранно без семе е създаден от 3. Занков, И. Тодоров и Д. Митев чрез кръстосване на сортовете Болгар и Перлет през 1965 година. Признат е от Държавна сортова комисия през 1990 година.

Сорт РАННО БЕЗ СЕМЕ
Сорт Ранно без семе

Гроздът е средно голям (17.0/13.0 сm), коничен, полусбит, със средно тегло 260 g. Зърното е средно едро до дребно (14.0/12.5 mm), овално, със средно тегло 2.18 g. Кожицата е тънка, крехка, жълтозелена. Консистенцията е месеста, а вкусът неутрален. Семената са в зачатъчно състояние.

Ранно без семе узрява около 10 август, 40 дни преди сорт Султанина. Лозите имат среден растеж. Коефициентът на ро-довитост е 1.3, а добивът грозде от хектар – 13 тона. Сортът се развива добре върху подложките Шасла 41 – В и SО-4. Изисква смесена резитба. Проявява средна студоустойчивост.

Ранно без семе е типичен безсеменен сорт. В структурата на грозда тегловно зърната заемат 98, а чепките – 2%. Месестата част на зърното съставлява 91.6%, а кожицата – 8.4%. Гроздето съдържа 20% захари и 5 g/l титруеми киселини. Зърната се откъсват лесно от дръжчицата, което улеснява почистването на стафидите. Ранният срок на узряване позво­лява сушенето на гроздето да се извършва на пряка слънчева светлина или в пластмасови оранжерии. Сорт РАННО БЕЗ СЕМЕ се препоръчва изключително за производство на стафиди за пряка консумация и за приложе­нието им в хранително-вкусовата промишленост.

 

Сорт РУСЕНСКО БЕЗ СЕМЕ

Сорт Русенско без семе е създаден от И.Тодоров, 3.Занков и К.Стоев чрез кръстосване на сортовете Болгар и Хибрид VІ-4 през 1969 г. Признат е от Държавна сортова комисия през 1981 г.

Сорт РУСЕНСКО БЕЗ СЕМЕ
Сорт Русенско без семе

Гроздът е средно голям (16.0/11.3 сm), коничен, полусбит, със средно тегло 300 g. Зърното е средно едро (19.1 /14.7 mm), продълговато, със средно тегло 3.2 g. Кожицата е дебела, жълтозелена, при презряване – слабо розова. Консистенцията е месеста, а вкусът – неутрален. Рудиментите на семената не се усещат при консумация на гроздето и на стафидите.

Сорт Русенско без семе узрява към 20 септември, около 20 дни преди Султанина. Лозите имат среден растеж и добра продуктивност. Коефициентът на родовитост е 0.9, а добивът на грозде от хектар – 14 тона. Сортът се развива добре върху подложките Рупестрис дьо Ло и SО-4. Има повишена студоу-стойчивост и добра устойчивост на сиво гниене. Изисква смесена резитба.

В структурата на грозда тегловно зърната заемат 97.5%, а чепките – 2.5%. Месестата част на зърното съставлява 92.7%, а кожицата – 7.3%. Гроздето съдържа 20.3% захари и 7.9 g/l титруеми киселини. То се характеризира с много добра транспортабилност. Издръжливостта на зърното на натиск е 1100g, а на откъсване – 460 g. Сорт Русенско без семе е подходящ за производство на грозде за консумация в прясно състояние и за приготвяне на стафиди. Високите вкусови качества на гроздето и на стафидите се обуславят от благоприятното съотношение на захарите и киселините.

 

  • Семенни сортове

Сорт БОЛГАР КЛОН 14

Болгар клон 14 е създаден от Иван Тодоров по метода на индивидуалния отбор от популацията на сорт Болгар. Регистриран е в Националната сортова листа през 1974 г.

БОЛГАР КЛОН 14
Болгар клон 14

Гроздът е много голяма 540 g, цилиндрично-коничен, рехав до полусбит, изравнен по големина и окраска на зърната. Зърното е едро, около 6.5g, дълго-цилиндрично, зелено-жълто до златисто. Консистенцията и вкуса са типични за сорт Болгар. Узрява в обичайния за сорта срок – 10/15 септември. Коефициентът на плододаване е 0,9 при 0,7 за популацията. Клонът дава с 20% по-висок добив грозде от популацията, средно 20 t/ha при средно-стъблена формировка Гийо без напояване. Подходящите подложки са Рупестрис дьо Ло и SO-4. Зърното съдържа 14-17% захари и 5,0-7,9 g/l титруеми киселини. Гроздовете са подходящи за транспортиране.

Сравнен с популацията, клонът е значително по-слабо чувствителен на изресяване и милерандаж.Сорт МИСКЕТ РУСЕНСКИ

Сорт Мискет русенски е създаден от И.Тодоров, 3.Занков и Д.Митев чрез кръстосване на сортовете Мискет хамбургски и Кардинал през 1973. Признат е и райониран от Държавна сортова комисия през 1986.

Сорт МИСКЕТ РУСЕНСКИ
Сорт Мискет Русенски

Гроздът е голям (19 / 9.9 сm), коничен, рехав, със средно тегло 300 g. Зърното е едро (19.4 / 17.3 mm), овално, със средно тегло 4.8 g. Консистенцията е хрупкава, а вкусът хармоничен, мискетов.

Мискет русенски узрява в края на юли – началото на август, около 20 дни преди сорт Кардинал. Лозите са средно растящи. Коефициентът на родовитост е 1.3, а средният добив грозде от хектар – 13 тона. Сортът се развива добре върху подлож­ките SО-4, Шасла 41-В и други. Изисква смесена резитба. Проявява повишена студоустойчивост и добра възстанови­телна способност. Устойчивостта му на сиво гниене е висока.

Мискет русенски е типичен десертен сорт. В структурата на грозда тегловно зърната заемат 96.5, а чепките – 3.5%. Със­тавът на зърното е 94.4% месо, 3.88% кожица и 1.72% семена. Гроздето съдържа 16% захари и 4.3 g/l титруеми киселини. Гроздето има висока транспортабилност. Издръжливостта на зърното на натиск е 1300 g, а на откъсване на дръжчицата – 480 g. МИСКЕТ РУСЕНСКИ се препоръчва за производство на ранно десертно грозде за вътрешния пазар и за износ.
Сорт СИЯНА
Сорт Сияна

Сорт СИЯНА

Узрява към средата на октомври. Гроздът е голям, 530 g, рехав. Зърното е много едро, 10 g, дълго, черно, с 2 средно големи семена. Консистенцията е хрупкава, а вкусът – неутрален.

Добивът грозде е около 2 t/da. Гроздето съдържа 17 % захари и 5,4 g/l киселини. То се запазва свежо на корен продъл­жително време и след узряването е ви­соко транспортабилно.

Сортът е подходящ за производство на късно десертно грозде, предназна­чено за реализация на пазара и през зимата. Препоръчва се за отглеждане в най-топлите райони на страната.Сорт ПАМИД РУСЕ 1

Клонът Памид Русе 1 е селекциониран от И.Тодоров през 1978 г. Признат е и райониран от Държавна сортова комисия през 1989 г.

Сорт ПАМИД РУСЕ 1
Сорт Памид Русе 1

Гроздът е средно голям (16.6/10.3 сm.), коничен, често крилат, полусбит до рехав, със средно тегло 260 g. Зърното е средно едро (17.0/14.8 mm), овално, със средно тегло 3.2 g. По размери то е с 14% по-едро и с 30% по-тежко, в сравнение с Памид чер. Кожицата е ръждивочервена, а консистенцията и вкусъттипични за сорт Памид.

Памид Русе 1 узрява към 10-15 септември, около 10 дни преди Памид чер. Лозите растат изключително силно. Коефициентът на родовитост е 1.26, а средния добив грозде от хектар – 18 тона. Клонът не изресява и не милерандира. Гроздовете и зърната са изравнени по големина и оцветяване.

По механичен и химичен състав на гроздето Памид Русе 1 е с добре изразени десертни качества. Процентът на зърната в грозда и на месото в зърното е по-висок, в сравнение с Памид чер. Това обуславя и по-висок рандеман на виното (с 2.8%). Гроздето на клона е по-подходящо, както за консумация в прясно състояние, така и за приготвянето на качествено вино. Това се дължи на по-богатото му съдържание на захари (19.2%) и на титруеми киселини (3.92 g/l), в сравнение с Памид чер (съответно 18.5% и 3.25 g/l). Памид Русе 1 се препоръчва за производство на грозде, за консумация в прясно състояние и за преработка във вино.
Сорт РЯХОВО

Сортът Ряхово е създаден от колектив – Здравко Занков, Иван Тодоров, Стоян Пиргозлиев и Теменужка Накова в опитното поле на ИЗС „Образцов чифлик“ – Русе. Получен е чрез кръстосване на сортовете Тракия и Блек роуз през 1972 г. Признат е от ДСК през 1997 г.

Сорт РЯХОВО
Сорт Ряхово

Гроздът е средно голям (17,4 / 12,6 сm), коничен, полусвит, със средно тегло 450 g. Зърното е много едро (26,3 / 21,4 mm), продълговато, със средно тегло 7,4 g. Ципата е средно дебела, крехка, оцветена жълтозелено до кехлибарено. Месестата част е хрупкава, хармонична с фин мискетов вкус. Семената са средно едри.

Сортът Ряхово има дължина на вегетационния период 134 дни, узрява около 20 август. Дължината на вегетационния период е 130 дни. Лозите имат среден растеж. При повдигнат Гийо коефициентът на плододаване е 0.92, а добивът грозде – 20 t/hа. Най-подходящи за сорта са подложките SО-4 и Рупестрис дьо Ло. Имат средно изразена чувствителност на болести и ниски температури през зимата. В структурата на грозда зърната заемат 97,72%, а чепките – 2,28%. Месестата част на зърното съставлява 93,39%, а кожицата – 5,10%, семките – 1,51%. По време на технологичната зрялост гроздето съдържа 16,1% захари и 5,07 g/l титруеми киселини. То се характеризира с добра транспортабилност.

Със своята висока продуктивност и много едри, с високи вкусови качества и мискетов вкус зърна, както и със своята ранозрелост, сорт Ряхово представлява голям интерес за производителите на десертно грозде.Сорт ВЕЛИКА

Сортът Велика е създаден от ст. н. с. дсн Иван Тодоров в ИЗС „Образцов чифлик“ – Русе чрез самоопрашване на хибрид, получен от кръстосване на сортовете Болгар и Алфонс Лавале през 1987 г. Признат е от ДСК през 1997 г.

Сорт Велика
Сорт Велика

Гроздът е голям (18/13 сm), Коничен до цилиндрично-коничен, рехав, със средно тегло 560 g. Зърното е много едро (38,5 – 22,6 mm), дълго, слабо прищипнато в средата и леко стеснено към върха, със средно тегло 14 g. Кожицата е средно дебела, крехка, оцветена черно, с плътен восъчен на­леп. Консистенцията е хрупкава с хармоничен благороден вкус. Семената са дребни до средно едри, лесно отделящи се при консумация на гроздето.

Сортът Велика узрява около 20 август. Дължината на вегетационния период е 130 дни. Лозите имат среден до силен растеж. При повдигнат Гийо на 60 сm Коефициентът на родовитост е 0,9, а добивът 32 t/hа. Подходящи за сорта подложки са SО-4, 41 Б и Монтикола. Студоустойчивостта му е в границите на културната лоза. В структурата на грозда тегловно зърната заемат 98,3%, а чепките – 1,7%. Месестата част на зърното съставлява 93,3%, а кожицата – 5,4%, семената 1,3%. В консумативна зрялост гроздето съдържа 16,3% захари и 5,9 g/l титруеми киселини.

Гроздовете на сорт Велика имат много привлекателен външен вид. По едрина на зърното той превъзхожда всички новосъздадени десертни сортове лози. Характеризира се с висока транспортабилност. Устойчивостта на зърното на натиск е 2300 g, а на откъсване – 540 g.Сорт ПРИСТА

Сорт Приста е селекциониран от 3.Занков, И.Тодоров и Д.Митев чрез кръстосване на сортовете Болгар и Мимоза през 1972 г. Признат е и райониран от Държавна сортова комисия през 1988 г.

Сорт ПРИСТА
Сорт Приста

Гроздът е голям (21,2/13,4 сm), цилиндрично-коничен, много често с крило, полусбит, със средно тегло 380 g. Зърното е едро е едро (23,1/18,0 mm), продълговато, със средно тегло 5,3 g. Кожицата е средно дебела, жълтозелена с матов оттенък и плътен восъчен налеп. Консистенцията е хрупкава, а вкусът хармоничен, с добре изразен фин мискетов вкус. Сорт Приста узрява около 10 август, една седмица преди сорт Кардинал. Лозите са средно растящи. Коефициентът на родовитост е 1.26, а средният добив грозде от хектар – 16 тона. Сортът се развива добре върху подложките SО-4, Рупестрис дьо Ло и други. Не изресява и не милерандира. Изисква смесена резитба. Има повишена устойчивост на сиво гниене.

Структурата на грозда в технологична зрялост тегловно е 96.7% зърна и 3.3% чепки, а на зърното 90.7% месо, 6,9% кожица и 2.4% семена. Гроздето съдържа 16.2% захари и 4 g/l титруеми киселини. То има много добра транспортабилност. Издръжливостта на зърното на натиск е 1400 g, а на откъсване от дръжчицата – 50 g. Сорт ПРИСТА е подходящ за производство на ранно десертно грозде, както на открито, така и в оранжерии.

 

ВИНЕНИ СОРТОВЕ ЛОЗА

Мискет Викинг

Сортът Мискет Викинг e създаден в ИЗС”Образцов чифлик”- Русе, чрез хибридизация на сортовете Наслада и Шардоне през 1996 г.

Мискет Викинг
Мискет Викинг

Той е средно до сравнително ранозреещ, със силен растеж и добра продуктивност. Дължината на вегетационния период от напъпването до физиологичната зрялост на гроздето е около 155 дни. Консумативната зрялост на гроздето в района на гр. Русе настъпва около 15 септември.

Мискет Викинг е типичен винен сорт. Гроздът е средно голям (16-17 cm), коничен, понякога крилат, средно плътен, с къса до средно дълга дръжка (4-7 cm). Зърното е средно (13,71/13,14 mm), овално, оцветено жълто-зелено, с мискетов аромат.
Средното тегло на грозда е около 120 g, а на зърното – 1.92 g. Консистенцията на зърното е месеста и сочна, а вкусът – хармоничен с мискетов аромат. В консумативна зрялост гроздето съдържа 22.55 % захари и 9.01 g/l титруеми киселини. Характерно за хибрида е доброто съотношение на глюкоза и фруктоза с преобладаване на фруктозата, което говори за добра зрялост на гроздето. Титруемата киселинност е добре запазена за едно бяло вино. Преобладава ябълчната киселина, която придава леко зелена киселинност. Гроздето не се рони и притежава много добра транспортабилност, подходящо е за производство на бели висококачествени вина.

Мискет Викинг се развива и плодоноси добре, присаден върху подложките SO4 и Шасла Х Берландиери 41В. При формировка средностъблен Гюйо и гъстота на засаждане 2,50/1,20 m, добивът грозде от хектар е около 12 t. Лозите имат потенциална възможност да дават по-висок добив при формировки Мозер и Омбрела и капково напояване.

Сортът е с повишена зимоустойчивост и средно устойчив на болести в границите на европейско-азиатската лоза Vitis vinifera L. и изисква ограничено третиране срещу мана и брашнеста мана, само при наличие на много висока влажност (почвена и въздушна) при условия на естествен инфекционен фон. При силни повреди от екстремни студове под минус 18-20оС, проявява добра възстановителна способност.

Мискет Викинг е подходящ за отглеждане при всички видове формировки в районите на страната с благоприятни условия за развитие и плододаване на ранно- и среднозреещите винени бели сортове лози.Кристален

Сортът Кристален e създаден в ИЗС ”Образцов чифлик”- Русе, чрез хибридизация на сортовете Памид Русе1 и Кайлъшки мискет през 1996 г.

Сорт Кристален
Сорт Кристален

Той е  ранозреещ, със силен растеж и добра продуктивност. Дължината на вегетационния период от напъпването до физиологичната зрялост на гроздето е около 150 дни. Консумативната зрялост на гроздето в района на гр. Русе настъпва около 5 септември.

Кристален е типичен винен сорт. Гроздът е средно голям (16 cm), коничен, понякога крилат, средно плътен, с къса до средно дълга дръжка (4-7 cm). Зърното е средно (14,53/13,51 mm), овално, оцветено жълто-зелено, с мискетов аромат. Средното тегло на грозда е около 196.5 g, а на зърното – 2.73 g. Консистенцията на зърното е месеста и сочна, а вкусът – хармоничен с мискетов аромат. В консумативна зрялост гроздето съдържа 19.26 % захари и 7.42 g/l титруеми киселини, не се рони и притежава много добра транспортабилност.

Гроздето е с изразен плодов и мискетов аромат, приятна свежест и е подходящо за производство на бели висококачествени вина, плътни и с добра хармония между алкохол, захари и титруеми киселини и за производство на високоалкохолни напитки.

Кристален се развива и плодоноси добре, присаден върху подложките SO4 и Шасла Х Берландиери 41В. При формировка средностъблен Гюйо и гъстота на засаждане 2,50/1,20 m, добивът грозде от хектар e над 12 t. Лозите имат потенциална възможност да дават по-висок добив при формировки Мозер и Омбрела и капково напояване.

Сортът е с повишена зимоустойчивост и устойчив на болести в границите  на европейско-азиатската лоза Vitis vinifera L. и изисква ограничено третиране срещу мана и брашнеста мана, само при наличие на много висока влажност (почвена и въздушна) при условия на естествен инфекционен фон.

При силни повреди от екстремни студове под минус 18-20оС, проявява добра възстановителна способност.

Сорт Кристален е подходящ за отглеждане при всички видове формировки в районите на страната с благоприятни условия за развитие и плододаване на рано- и среднозреещите винени бели сортове лози.