Лозов посадъчен материал

Произвежда лозов посадъчен материал от сортовете Велика, Сияна, Зорница, Тангра, Ряхово, Болгар клон 14, Ряхово, Мискет русенски, Памид Русе 1, Ранно без семе, Русенско без семе.

Сключва договори за производство на лозов посадъчен материал.

Лозов посадъчен материал