Пшеница

Нов сорт ДУНАВИЯ

Признат от ИАСАС през 2013 г.

Сорт Дунавия е белокласа, безосилеста пшеница с червено зърно (var. Lutescens), с осилеста брада. Класът е средно едър, добре озърнен. Зърното е средно едро, стъкловидност – 50 %, маса на 1000 зърна 42 g, хектолитрова маса 80 kg/hl.

Братимостта е добра. Има средно къс вегетационен период, средно високо (100 см) и с добра устойчивост на полягане стъбло. Студоустойчивостта е висока. Средна устойчивост към важните икономически болести. Притежава много добри хлебопекарни качества.

Добив на зърно получен в изпитвателните станции през 2011 г.

СортовеСредно за Сев. Б-яСредно за Ю. Б-я
kg/da%kg/da%
Енола704100635100
Плиска74110545471
Дунавия759108670106

Сорт ПШЕНИЦА ВЕНКА 1

Венка е белокласа осилеста пшеница с червено зърно. Класът е средно едър, добре озърнен.
Зърното е средно едро с добра стъкловидност – 70%, маса на 1000 зърна 41g, хектолитрова маса 80 kg/hl.

Пшеница Венка 1

Нов сорт пшеница ВЕНКА 1

Има средно къс вегетационен период, средно високо и с добра устойчивост на полягане стъбло. Студоустойчивостта е висока. Притежава много добри хлебопекарни качества.

Средният добив на зърно получен от сорт Венка в станциите на ИАСАС в Северна България през 2007 г. е 552 кг/дка. Превишението спрямо средния стандарт Садово 1 + Враца е 110.9%. През същата година в изпитвателните станции на Южна България от сорта е получен среден добив 556 кг/дка. Превишението спрямо средния стандарт е 120.8%