Семепроизводство

Институтът произвежда базови и сертифицирани семена от пшеница, овес, люцерна, грах и фий.

Сключва договори за семепроизводство.