Структура

Ръководство на ИЗС „Образцов чифлик“ Русе

Директор

доц. д-р Галина Дякова, е-mail: djakovaRousse@abv.bg

Заместник-директор
гл. ас. д-р Светлана Стоянова, e-mail: sv_stoianova@mail.bg

Директор Научно-експериментална база
Димчо Недялков, е-mail: dim_sto@abv.bg

Научен секретар
гл. ас. д-р Любомир Иванов, e-mail: nslivanov@abv.bg

Главен счетоводител
Невин Марям, е-mail: ssimeonova_1968@abv.bg

Дирекции

  1. Наука
    Научни отдели:
  2. Научно-експериментална база