Научен сътрудник агротехника на полски култури

Гергана Бориславова Иванова-Ковачева

ас. Гергана Бориславова Иванова-Ковачева
Научна компетентност: физиология на семената

тел. 089 331 7063

е-mail: gi_kovacheva@abv.bg