Научен сътрудник агротехника на полски култури

Илиана Иванова Иванова

гл. ас. д-р Илиана Иванова Иванова
Научна компетентност: фитопатология

тел. 088 211 9782

е-mail: tri_dve@abv.bg