Лабораторен комплекс

Научно-изследователската дейност се обслужва от 5 лаборатории. В тях работят добре квалифицирани специалисти с висше и средно специално образование.

  1. Лаборатория по  биохимия и агрохимия
  2. Лаборатория по технологични качества на семената
  3. Лаборатория по фитопатология
  4. Лаборатория по физиология и посевни качества на семената
  5. Лаборатория по ентомология