Заместник-директор

Светлана Павлова Стоянова

гл. ас. д-р Светлана Павлова Стоянова
Научна компетентност: хербология

тел. 088 211 9785

е-mail: sv_stoianova@mail.bg