Научен сътрудник селекция

Галин Георгиев Гинчев

ас. Галин Георгиев Гинчев
Научна компетентност: Селекция на фасул и пшеница

тел. 089 331 7057

е-mail: ggynchev1975@abv.bg