Сътрудничество

СЪТРУДНИЧЕСТВО С ФИРМИТЕ И ДОГОВОРИ ЗА НАУЧНО-ПРИЛОЖНИ ЗАДАЧИ:

  • „БИОКОМПОСТ БГ” ООД
  • „ЕКОФОЛ” АД
  • „ЕУРАЛИС СЕМЕНА” ЕООД
  • „ПЕСТИЦИД” ЕООД
  • „ЛЕБОЗОЛ БЪЛГАРИЯ” ООД
  • „БИОХУМ” ЕООД
  • CTOEKIN TARIM URUNLERI TIC.LTD
  • National Agricultural Research and Development Institute (NARDI)