Фасул

Полски фасул сорт ОБР.ЧИФЛИК 12

Сортът е полуувивен с изправен, прибран, неполягащ храст. Височината на растенията е средно 48,3 сm при 52,4 за Добруджански 7, Средната височина на залагане на първият боб е 9,9 сm. Не залага бобове по притките. Семената са от типа полуплоски с маса на 1000 семена средно 311 g.

Полски фасул сорт ОБР.ЧИФЛИК 12
Полски фасул сорт ОБР.ЧИФЛИК 12

Цъфтежът настъпва с 5 дни по-рано от Добруджански 7 и Добруджански 2, и узрява с 3 до 5 дни по-рано от тях. Зрее дружно и притежава добра устойчивост на уронване. Високо добивен сорт. Средно за 4 години при условията на ИЗС „Образцов чифлик“ – Русе добивът е 174 kg/da, като превишава контролата с 12,2%. В системата на ДСК през 1998 и 1999 превишението е със 7,9% спрямо Добруджански 7 и 17,2% спрямо Добруджански 2. Максималният добив, получен от сорта в ИЗС „Образцов чифлик“ е 287 kg/da, а в ДСК –273 kg/da. Сортът е с добра варимост и отлични вкусови качества.Полски фасул сорт ОБР.ЧИФЛИК 24

Сортът е полуувивен с изправен, прибран, неполягащ храст. Височината на растенията е средно 50,2 сm при 52,4 за Добруджански 7. Средната височина на залагане на първият боб е 10,7 сm. Не залага бобове по притките. Семената са от типа полуплосък с маса на 1000 семена средно 331g.

Полски фасул сорт ОБР.ЧИФЛИК 24
Полски фасул сорт ОБР.ЧИФЛИК 24

Цъфтежът настъпва с 5 дни по-рано от Добруджански 7 и Добруджански 2, и узрява с 2 до 4 дни по-рано от тях. Зрее дружно и притежава добра устойчивост на уронване. Високо добивен сорт. Средно за 4 години при условията на ИЗС „Образцов чифлик“ – Русе добивът е 165 kg/da, като превишава контролата с 6,5%. В системата на ДСК през 1998 и 1999 превишението е с 8,0% спрямо Добруджански 7 и 17,2% спрямо Добруджански 2. Максималният добив, получен от сорта в ИЗС „Образцов чифлик“ е 301 kg/da, а в ДСК – 258 kg/da.

Сортът е с добра варимост и отлични вкусови качества.Полски фасул сорт ПЛОВДИВ 10

Полският фасул сорт Пловдив 10 е създаден по метода на междусортовата полова хибридизация във ВСИ Пловдив и ИЗС “Образцов чифлик” – Русе от авторски колектив с водещ селекционер проф. д-р Илия Делчев. Признат е от ДСК през 1997 г.

Полски фасул сорт ПЛОВДИВ 10
Полски фасул сорт ПЛОВДИВ 10

Сортът Пловдив 10 има полуувивен храст, стелещ се тип и не е подходящ за директно механизирано прибиране. Височината на растенията е между 50 и 70 cm, а височината на най-долния боб – 11,8 cm. Средният брой на бобовете на едно растение е около 15, а средният брой на семената в един боб е около 3 – 3,5. Семената са бели с гладка повърхност от полуплоския тип. Масата на 1000 семена е 320 g, като по този показател сортът спада към средноедрозърнестите сортове.

Сортът узрява с 5 – 6 дни по-рано от Добруджански 7, което му позволява да изпреварва екстремно високите температури по време на цъфтежа и бобообразуването и дава по-постоянни добиви. Сортът е със сравнително добра устойчивост на икономически най-важната болест – бактериозата.

Технолгичните качества на сорта са много добри. Има варимост на семената 185 min, процент на семенната обвивка – 7,34, коефициент на водопоглъщане – 2,56 и вкусови качества по шестобалната система – 5,00. Като вариво по наша преценка Пловдив 10 заслужава много висока оценка. Семената му съдържат 28,28% суров протеин.

Средният добив в ИЗС “Образцов чифлик” – Русе се движи от 97 до 280 kg/da в зависимост от климатичните условия през отделните години и превишава стандарта Добруджански 7 средно с 9,8%. По агротехнически изисквания сортът не се различава от общовъзприетата агротехника за фасула.