ИЗС „Образцов чифлик“ обявява търг

ИЗС „Образцов чифлик” Русе открива процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на:

 – Позиция № 1 „Помещения № 1 и 2”.
Те са част от сграда „Гаражни клетки”, която се намира в селскостопанския двор на „НЕБ” към ИЗС „Образцов чифлик” Русе в кв. ДЗС, гр. Русе.
Позиция № 2 „Помещения № 7 и 8, № 9 и 10 и № 11”.
Помещения № 7, 8, 9 и 10 са част от сграда „Гаражни клетки”, а помещение № 11 е част от сграда „Хангар за комбайни”. Сградите се намират в селскостопанския двор на „НЕБ” към ИЗС „Образцов чифлик” Русе в кв. ДЗС, гр. Русе.
– Позиция № 3 „Помещения № 5 и 6”.
Те са част от сграда „Гаражни клетки”, която се намира в селскостопанския двор на ИЗС „Образцов чифлик” в кв. Образцов чифлик, гр. Русе.

Срок за приемане на заявленията:
 – от 8,00ч. на 27.02.2024г.
– до 15,00ч. на 27.03.2024г.

Търгът ще се проведе на 28.03.2024г. /четвъртък/, от 9.00ч..

Телефон за информация: 082 820801.