Овес

Пролетен овес АЛЕКСИ

Високодобивен, сухоустойчив пролетен овес. Сортът е ранозрял, с висока екологична пластичност, средновисокостъблен, устойчив на полягане. Сорт Алекси се характеризира с високи продуктивни възможности (до 30% по-висок добив над стандартния сорт Образцов чифлик 4).

Нов сорт пролетен овес АЛЕКСИ
Нов сорт пролетен овес АЛЕКСИ

В условията на института „Образцов чифлик“, Русе от него е получен среден добив 640 kg/da. Притежава висок коефициент на сухоустойчивост (К=0,81). Съдържанието на суров протеин в зърното му е 15,3%, масата на 1000 зърна – 34 g. Зърното е едро, със златисто-жълт цвят. Поради високото съдържание на протеин, разтворими растителни влакна и аминокиселини в зърното и добрите си химико – технологични качества, сорт АЛЕКСИ е с възможности за многостранно използване: както за фураж, така и в хранителната промишленост – за производство на овесени ядки и диетични храни.Зимуващ сорт овес ЮБИЛЕЙ 4

ЮБИЛЕЙ 4 е зимуващ сорт овес, създаден в ИЗС „Образцов чифлик“ – Русе. Предназначен е главно за зърно. Стъблото му е средновисоко, здраво и неполягащо.

Зимуващ сорт овес ЮБИЛЕЙ 4
Зимуващ сорт овес ЮБИЛЕЙ 4

Средните добиви, получени от него са 530 kg/dka. Съдържанието на суров протеин в зърното му е 14,4%, а масата на 1000 семена – 35,7g. Сравнително по – устойчив е към ръжди и брашнеста мана в сравнение със стандарта – Дунав 1. Дължината на вегетационния му период е 267 дни. Притежава добра зимоустойчивост.

Сортът се развива добре на всички видове почви. Сеитбата трябва да се извършва до края на месец септември с 500 кълняеми семена/1 m2.Зимуващ сорт овес РУСЕ 8

РУСЕ 8 e зимуващ сорт овес, създаден в ИЗС „Образцов чифлик“ – Русе. Предназначен е главно за зелена маса. Той е високостъблен, добре облистен, неполягащ, подходящ за съвместно отглеждане със зимуващи форми грах.

Зимуващ сорт овес РУСЕ 8
Зимуващ сорт овес РУСЕ 8

Сортът е високопродуктивен, като превишава по добив зърно стандарта Дунав 1 средно с 13%. Съдържанието на суров протеин в зърното е 15,2%, а масата на 1000 семена е 33g. Дължината на вегетационния му период е 260 дни.

Добре се развива на всички видове почви. Сеитбата трябва да се извърши до края на септември в Северна България и 5 октомври в Южна България с 500 кълняеми семена/1 m2.Овес сорт ПРИСТА 2

Сортът пролетен овес Приста 2 е създаден в ИЗС „Образцов чифлик“ – Русе по метода на междусортовата хибридизация. Продължителността на вегетационния му период е 135 дни. Приста 2 е нискостъблен сорт с височина на рас­тенията 100 сm.

Овес сорт ПРИСТА 2
Овес сорт ПРИСТА 2

Сортът Приста 2 се характеризира с висоkи продуктивни възможности. За периода 1989 – 1991 г. в условията на ИЗС „Образцов чифлик“ – Русе от него е получен среден добив 417,1 kg/da. По този показател той превишава стандарта сорта Образцов чифлик 4 средно с 10,6%. Средно за трите години той превъзхожда стандарта и по съдържание в зърното на суров протеин, мазнини и скорбяла.

Отличава се с добри химико-технологични качества – 25% плеви, 14% суров протеин и 33,2 g маса на 1000 зърна.

Проявява устойчивост към коронеста ръжда и главня. Ус­тойчив е на полягане. Отличава се с висока сухоустойчивост.

Сортът Приста 2 е подходящ за фураж и като суровина за хранително-вкусовата промишленост. Признат е от ДСК през 1996 г.