Директор

доц. д-р Галина Йорданова Дякова

Научна компетентност: Селекция и агротехника на лоза (Vitis vinifera L.). Производство на лозов посадъчен материал.

тел. 088 466 4588

е-mail: djakovaRousse@abv.bg