Научен сътрудник селекция

Ралица Иванова Минчева

ас. Ралица Иванова Минчева
Научна компетентност: Селекция на лоза

тел. 089 331 7061

е–mail: ralica_m@mail.bg