Breeding

Ralitsa Ivanova Mincheva

Assist.Prof. Ralitsa Ivanova Mincheva
Breeding of Vine

tel. +359 89 331 70 61

е–mail: ralica_m@mail.bg